GGD rapport

Elk jaar komt een toezichthouder van de GGD de opvang controleren op alle wettelijke eisen die gelden om goedgekeurde kinderopvang uit te voeren.
Deze bevindingen worden vastgelegd in het inspectierapport die in te zien is op www.landelijkregisterkinderopvang.nl of die u hier kunt downloaden.