Visie

De visie van Kinderopvang Eigen-Wijs is: ‘’Laat het kind echt kind zijn’’
Belangrijk vindt Kinderopvang Eigen-Wijs dat het kind zicht kan ontplooien en zich kan ontwikkelen in zijn eigen tempo.
Doordat Kinderopvang Eigen-Wijs kleinschalig van opzet is , is uw kind er niet 1 van vele maar een individu opzich.
Door 1 vast gezicht is er een hechte band tussen pedagogisch medewerker en kind en kan uw kind optimaal begeleidt en gestimuleerd worden in zijn/haar eigen ontwikkeling.
Kinderopvang Eigen-Wijs staat open voor alle culturen en heeft zelf geen bepaalde geloofsovertuiging.
Zover mogelijk zal er rekening gehouden worden met elke geloofsovertuiging.
Kortom Kinderopvang Eigen-Wijs wil op grond van haar identiteit geen onderscheid maken in ras, overtuiging of huidskleur.
Binnen Kinderopvang Eigen-Wijs wordt gewerkt met de volgende pijlers:
*Geborgenheid
*Creativiteit
*Veiligheid
*Vertrouwen
*Structuur