Kwaliteit & Beleid

Kinderopvang Eigen-Wijs streeft ernaar dat kinderen in betrokken en betrouwbare handen zijn door hoge kwaliteitseisen te stellen aan het handelen en aan de voorzieningen.
Dit doet Kinderopvang Eigen-Wijs door:
*het kind centraal te stellen tijdens het handelen
*zoveel mogelijk vraaggerichte diensten aan te bieden
*op pedagogisch verantwoorde manier opvang te bieden
Deze pedagogische visie vormt de kern van ons handelen en is daarom vertaald naar de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven namelijk:
*het geven van een gevoel van emotionele veiligheid
*het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
*het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
*het geven van een kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’van de samenleving eigen te maken
Download hier het volledige beleidsplan