Kwaliteit & Beleid

Kinderopvang Eigen-Wijs streeft ernaar dat kinderen in betrokken en betrouwbare handen zijn door hoge kwaliteitseisen te stellen aan het handelen en aan de voorzieningen.
Dit doet Kinderopvang Eigen-Wijs door:
*het kind centraal te stellen tijdens het handelen
*zoveel mogelijk vraaggerichte diensten aan te bieden
*op pedagogisch verantwoorde manier opvang te bieden
Deze pedagogische visie vormt de kern van ons handelen en is daarom vertaald naar de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven namelijk:
*het geven van een gevoel van emotionele veiligheid
*het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
*het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
*het geven van een kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’van de samenleving eigen te maken
Download hier het volledige beleidsplan
Binnen Kinderopvang Eigen-Wijs ondersteunen wij de dagelijkse mondelinge taal met gebaren.
Zo kunnen kinderen op jongere leeftijd zich al uiten.
Bij elk thema zetten we wat woorden centraal waarbij we de gebaren leren. De kinderen in onderstaand filmpje laten jullie dat zien.